Physical Simulator for Flexible Processing Systems

Eng. Adrian Totu
Eng. Lidia Barbul
Eng. Adrian Dorobanţu

Abstract: În articol este prezentat modul în care a fost proiectat şi realizat un simulator fizic pentru Sistemele Flexibile de Prelucrare (SFP). Simulatorul pentru SFP este un instrument utilizat în verificarea, testarea și reprezentarea modului de funcţionare al Sistemelor Flexibile de Prelucrare, atît în etapa de proiectare a acestora, dar şi ulterior, în realizarea sistemelor studiate în scopul reprezentării funcţionării.

Keywords: simulator fizic, sistem flexibil de prelucrare, robocar, flux de piese, flux de scule.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Adrian Totu, Lidia Barbul, Adrian Dorobanţu, Physical Simulator for Flexible Processing Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 57-62, 1992.