PANEL-GI: Pan European Link for Geographical Information
Inco-Copernicus Project No. 7136

math. Angela Ioniţă, PhD, coordinator of the Project “PANEL-GI” for România 
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Rezumatul şi obiectivele activităţii propuse

În ultimii zece ani, Comunitatea Europeană de Informaţie Geografică (European Geographical Information Community) a iniţiat o dezbatere cuprinzătoare şi, ca urmare, sunt în curs de desfăşurare diferite iniţiative pentru a crea Infrastructura Europeană de Informaţie Geografică (European Geographical Information Infrastructure – EGIL): un set stabil de reguli de nivel european aprobate, standarde şi proceduri pentru crearea, culegerea, schimbul şi utilizarea informaţiei geografice (IG).

În general, o infrastructură IG presupune un context de lucru pentru schimbul de date, care necesită o infrastructură tehnică și un set de standarde pentru schimbul şi interpretarea datelor şi a aranjamentelor organizaționale, incluzând acordurile economice şi legale.

Proiectul PANEL-GI, la realizarea căruia participă şi România prin ICI – laboratorul GeMaSOFT – a fost propus pentru construirea Reţelei Europene de Informaţie Geografică, destinată să implice în procesul de creare a Forumului Pan-European de Informaţii Geografice (Pan European Geographical Information Forum) parteneri din ţările Europei Centrale și de Est (CEEC). Această reţea este concepută să aducă, în perspectivă, o contribuţie importantă la realizarea unui context european IG, total şi integrat.

Cel mai cuprinzător obiectiv al proiectului este contribuţia la constituirea bazelor Societăţii Informaționale din CEEC într-o zonă particulară a Geographic Information Systems (GIS), așa cum a fost definită la Forumul de la Praga. Pentru a acționa în această direcție, reţeaua intenţionează să acopere un număr de probleme ale IG, care fac posibilă clasificarea proiectului într-un flux principal, incluzând cuvinte cheie ca Infrastructură Europeană de Inforgpaţii fieozrafice (EGII), Interoperabilitate GIS şi Open GIS, metadate, disponibilitatea datelor, aplicaţiile GIS şi dimensiunea europeană.

Partenerii sunt: GISIG – Halia, Joint Research Center – Spatial Application Institute – Talia, Technical University Viena – Austria, EUROGI – Franţa, CNIG – Portugalia, Technical University Sofia – Bulgaria, Masaryk University Brno – republica Cehă, GISPOL – Poionia, ICI – România, HUNAGI – Ungaria. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Angela Ioniţă, PANEL-GI: Pan European Link for Geographical Information Inco-Copernicus Project No. 7136, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 71-76, 1999.