Output Regulation of Uncertain Nonlinear Systems

Authors: Christopher L. Byrnes, Francesco Delli Priscoli, Alberto Isidori

Birkhäuser, Boston, 1997, 120 p.

Obiectul acestei monografii îl constituie studiul unei probleme centrale în teoria controlului automat și anume problema controlului ieşirilor unui sistem, astfel încât să se realizeze urmărirea asimptotică a traiectoriilor prescrise şi/sau rejectarea asimptotică a perturbaţiilor nedorite. Cel mai general mod de a rezolva problema în aceşti termeni este acela de a încorpora un model intern potrivit al exosistemului în compensatorul care realizează controlul; urmărirea asimptotică poate fi realizată cu ajutorul unei bucle închise, chiar în prezența variaţiei unor parametri ai sistemului . pe baza unei cantităţi de informaţie relativ limitate despre obiectul reglat.

Importanţa urmăririi asimptotice, atenuarea perturbaţiei şi stabilitatea internă subliniază rolul central pe care îl joacă problema reglării ieşirilor în rezolvarea clasică şi modernă a controlului automat. În particular, pentru a rezolva problema reglării ieşirilor (unui sistem) trebuie să rezolvăm, de fapt, patru probleme de bază: prima este proiectarea (robustă) a legilor “feedback-ului” pentru stabilizarea sistemului de control nelinear. A doua problemă este aceea de a determina condiţiile de existență ale oscilaţiilor forțate. A treia problem este aceea a proiectării legilor “feedback-ului” stării, care asigură răspunsul stării staționare la acțiunile exosistemului. În fine, problema a patra. pentru a rezolva problema reglării ieşirilor, este proiectarea filtrelor dinamice sau a compensatoarelor, care produc un înlocuitor pentru starea instalaţie (obiect reglat) – exosistem, pentru legi ale “feedback-ului” menite să realizeze obiectivele prioritare.

[…]

Eng. Florin Stănciulescu, PhD
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Output Regulation of Uncertain Nonlinear Systems, by Christopher L. Byrnes, Francesco Delli Priscoli, Alberto Isidori (Birkhäuser, Boston, 1997, 120 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 44, 1997.