Orthogonal Networks

Cristian Lupu
Centre for New Electronic Architectures of the Romanian Academy

Abstract: Prezentăm într-un mod sistematic, de la simplu la complex, principalele rețele ortogonale. Se porneşte de la sistemul de numerație în bază multiplă şi se continuă cu reprezentările algebrice şi grafice ale lanţului, hipergrilei, hipercubului binar, hipergrilei generalizate, torului, hipertorului, hipertorului generalizat, rețelei complet conectate, hipercubului şi hipercubului generalizat. În încheierea articolului, se propune o clasificare a rețelelor directe şi o definiție generalizată a rețelelor ortogonale.

Keywords: hipergrilă, hipergrilă generalizată, hipertor, N generalizat, hipercub, hipercub generalizat, structuri generalizate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cristian Lupu, Orthogonal Networks, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(2), pp. 28-36, 2001.