Organisation and Activity of International Technical Committee in Information Technology Area

math. Rodica Hrin
Institute for Research in Informatics

Următoarea serie de articole este dedicată activității internaţionale de standardizare desfăşurată în cadrul comitetului tehnic unit JTC1 al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare ISO prin subcomitetele tehnice ale acestuia.

ISO/IEC JTC1/SC1 – Vocabular

Elaborarea unei terminologii internaționale în domeniul Tehnologiei Informaţiei (TI) a fost şi este necesară  pentru definirea clară a termenilor folosiți în elaborarea, utilizarea sau înțelegerea miilor de documente internaţionale de standardizare specifice TI (documente de lucru, proiecte în curs de elaborare, standard internaționale).

Definiţia unui termen oarecare poate fi găsită folosind indexul permutat de termeni din domeniul TI, respectiv standardul ISO/IEC 12382, care cuprinde toți termenii definiți în Standardele Internaţionale şi proiectele în curs de elaborare.

Domeniu de activitate

Domeniul de activitate al SC1 – Vocabular îl constituie standardizarea terminologiei pentru tehnologia informaţiei şi domeniile conexe, în vederea elaborării unui vocabular orientat spre utilizator. Această activitate se desfăşoară în colaborare cu alte subcomitete ale JTC1 şi cu alte comitete corespunzătoare.

Secretariat:

Franţa (AFNOR Asociaţia Franceză de Standardizare)

Participare:

Țări Participante (Membri P): Belgia, Brazilia, Canada, China, Federaţia Rusă, Finlanda, Franţa, Germania, Iran, Japonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, SUA.

Țări Observatoare (Membri O): Australia, Austria, Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia, Danemarca, Ungaria, Islanda, India, Israel, Italia, Coreea, Portugalia, Singapore, Elveţia, Tailanda, Turcia, Marea Britanie, Iugoslavia.

[…]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Rodica Hrin, Organisation and Activity of International Technical Committee in Information Technology Area, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 47-58, 1997.