OPTISIMEC

Neculai Andrei
nandrei@ici.ro
National Institute for Research and Development
in Informatics, ICI – Bucharest

Abstract: Se cunosc foarte multe tipuri de modele matematice și acestea se pot clasifica în multe moduri. Modelele pot fi: statice sau dinamice, liniare sau neliniare, deterministe sau stocastice etc. Dar, una dintre cele mai profunde clasificări împarte modelele matematice în cele care optimizează și cele care simulează. Distincția între cele două clase de modele matematice este importantă deoarece, pe de-o parte, fundamental, acestea au scopuri diferite și apoi, pe de altă parte, fiecare se bazează pe alte concepte matematice. În cele ce urmează, vom prezenta caracteristicile tipurilor de modele matematice enunțate mai sus.

Keywords: modelare matematică, optimizare, simulare, econometrie.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Neculai Andrei, OPTISIMEC, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(3), pp. 5-12, 2006.