Open Systems – Context, Concept, Characteristics

Math. Rodica Hrin, Econ. Lucreția Pîrvu
Econ. Maria Bouruc, Math. Viorica Hărăbor

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Articolul prezintă contextul general, care a determinat apariţia unor noi concepte și tehnologii referitoare la realizarea, dezvoltarea și întreţinerea unor sisteme de aplicaţii, care să răspundă cerinţelor utilizatorilor în condiţiile unei evoluţii continue a societăţii, evoluţie în care informaţia reprezintă resursa cheie de informare asupra stării unui sistem și permite luarea unor decizii în cunoștiință de cauză, pentru dirijarea respectivului sistem. Este prezentat conceptul de sistem deschis din punct de vedere semantic și se evidenţiază legătura dintre acesta, standarde şi factorii implicaţi în realizarea și utilizarea de tehnologii suport pentru sisteme deschise.

Keywords: sistem deschis, furnizor, utilizator, portabilitate, interoperabilitate, standard.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Rodica Hrin, Lucreția Pîrvu, Maria Bouruc, Viorica Hărăbor, Open Systems – Context, Concept, Characteristics, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 49-52, 1993.