Open Systems – A Topicality

Eng. Dragoș Bugă

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă un prim studiu al autorului în domeniul sistemelor deschise, încercînd să se constituie într-o pledoarie convigătoare pentru această abordare necesară a “industriei” calculatoarelor.

Keywords: sisteme deschise, portabilitate, interoperabilitate, integrare, factor uman, VAX-VMS, SNA, sisteme proprietar, strategie.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dragoș Bugă, Open Systems – A Topicality, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 45-48, 1993.