Open Systems – A Guide

Math. Rodica Hrin, Econ. Maria Bouruc
Econ. Lucreția Pîrvu, Math. Viorica Hărăbor

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În Institutul de Cercetări în Informatică s-a elaborat un ghid structurat în două volume pentru realizarea de sisteme deschise. În acest articol sînt prezentate, pe capitole, domeniile abordate şi informaţiile oferite de ghid, precum şi o serie de aspecte metodologice, specifice realizării de sisteme deschise.

Keywords: ghid, sisteme deschise, portabilitate, interconectare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Rodica Hrin, Maria Bouruc, Lucreția Pîrvu, Viorica Hărăbor, Open Systems – A Guide, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 53-56, 1993.