Obtaining Copyright: On Behalf of the Author or on Behalf of the User

În domeniul atît de important al copierii de software (art. 47 din legea din 3 iulie 1985), copia de salvare face obiectul unei stricte interpretări a Curţii de casaţie, în vreme ce Directiva europeană autorizează decompilarea numai în anumite condiții (Directiva nr. 91250 a Consiliului CEE din 14 mai 1991 – JOCE L122 din 17 mai 1991, p. 42). Toate acestea sînt indicii că legea privind protecţia software-urilor se va îmbunătăţi în continuare. Începînd cu 1985, regimul juridic al copiei de software nu încetează să evolueze, iar terminologia utilizată se diversifică: noţiunile de copie personală, copie contractuală, copie de salvare şi copie în scopuri pedagogice nu trebuie asimilate. Copia de salvare este, asttel, autorizată şi constituie, împreună cu copia autorizată în baza unui contract, o excepție de la principiul de interdicţie a copiei personale de software-uri (Art. 47 din legea din 3 iulie 1985). Este o excepție sortită totuşi dispariţiei, care este în detrimentul utilizatorului și pentru o mai bună protecţie a autorului şi pe care judecătorii francezi o interpretează cu stricteţe. Curtea de casaţie a emis în acest sens o decizie în cazul firmei La Commande Electronique contra societăţilor Artware și PC Mart (Directiva nr. 91250 a Consiliului CEE udiin 14 mai 1991 – JOCE L122 din 17 mai 1991, p. 42), care confirmă deciziile emise de tribunalul de comerţ şi de Curtea de apel din Paris în 1988. […]

(Van Dorsselaere, B. – “Droit de reproduction: En faveur de l`auteur ou de l`utilisateur? În: Distributique, no. 100, June 1992, pp. 65-67).

Translation by
Victoria Haiduc

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Victoria Haiduc, Dreptul de copyright: în favoarea autorului sau a utilizatorului? (Obtaining Copyright: On Behalf of the Author or on Behalf of the User), (translation of “Droit de reproduction: En faveur de l`auteur ou de l`utilisateur?, by Van Dorsselaere, B. In: Distributique, no. 100, June 1992, pp. 65-67), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 75-76, 1992.