Object-Oriented Programming

Eng. Ștefan Trăușan-Matu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În lucrare sunt prezentate conceptele de bază ale abordării orientate spre obiecte în dezvoltarea programelor. Sunt discutate avantajele acestei abordări din punctul de vedere al ingineriei programării şi al teoriei limbajelor de programare. Sunt analizate pe scurt câteva din cele mai cunoscute metodologii de dezvoltare orientată spre obiecte a programelor.

Keywords: Ingineria programării, limbaje de programare, programare orientată spre obiecte, metodologii de dezvoltare a programelor.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ștefan Trăușan-Matu, Object-Oriented Programming, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(4), pp. 15-22, 1994.