Object-oriented Programming. The Software Development Revolution

Peter V. Varhol

Computer Technology Research Corp.
Charleston, S. Carolina, U.S.A., 1992, 129 p.

Orientarea obiect (prescurtată uzual OO) a devenit în ultima perioadă unul dintre domeniile care suscită un larg interes pentru cei ce dezvoltă programe. Ideile care stau la baza OO au fost dezvoltate la sfîrşitul deceniului șapte, dar la acea vreme acestea nu păreau a avea o importanţă deosebită. Ce sens ar fi avut utilizarea unei structuri atît de complicate (numită obiect) cînd metoda simplă a modularizării era la îndemînă? Pe măsură însă ce complexitatea proiectelor creştea și una din cerinţele de bază ale utilizatorilor era adaptarea la cerințele specifice, această tehnică şi-a cîştigat treptat o zonă semnificativă în dezvoltarea de programe.

Volumul al cărui nume este prezentat în titlu este un raport accesibil asupra nivelului de dezvoltare al OO, cu un accent asupra programării orientate obiect. Cu toate că detaliile au un caracter neformal (informativ) și cu toate că se bazează în special pe produsele soft accesibile pe piaţă (fără a avea însă un caracter publicitar), acest raport poate fi în egală măsură interesant pentru începătorii şi experţii domeniului. […]

eng. Robert Preduță
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Robert Preduță, Review of Object-oriented Programming. The Software Development Revolution, by Peter V. Varhol (Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, U.S.A., 1992, 129 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 88, 1993.