Object-Oriented Graphical Databases

Eng. Felicia lonescu
Megasys SRL, Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă modelarea obiectelor lumii reale într-o bază de date grafică, creată pe conceptele orientării pe obiecte: o colecție mare de componente corelate între ele sunt organizate ierarhic, ceea ce reduce cantitatea de date şi măreşte integritatea acesteia. Tehnici adiționale, cum sunt moștenirea atributelor şi instanțierea, sunt adoptate din limbajele de programare orientate pe obiecte, ca de ex. C++.
Scopul principal al acestei modelări ierarhice este creşterea vitezei de administrare a bazelor de date grafice, astfel încât să se obțină performanţe în generarea de imagini în timp real.

Keywords: baze de date grafice, modelarea orientată pe obiecte, structurare ierarhică, imagine generată pe calculator.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Felicia lonescu, Object-Oriented Graphical Databases, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 37-43, 1996.