Object-Oriented Data Base Programming

Suad Alagic – Alagic, S. – Object-Oriented Data Base Programming, Editura Springer, New York, 1989, p. 320.

Lucrarea constituie o încercare reuşită de definire a unui limbaj de programare de nivel înalt, orientat pe obiecte, care să fie utilizat ca limbaj standard de definire şi manipulare de date.

Limbajul definit în lucrare poate fi considerat ca un limbaj candidat pentru modelele de date orientate pe obiecte (chiar şi complexe).

Ei constitue o punte între programatorii de aplicaţii în limbaje de nivel înalt (C, PASCAL) şi aplicaţiile cu baze de date. Expresivitatea limbajului, asemănătoare cu aceea a limbajului MODULA-2, permite definirea unui metodologii ascendente de proiectare a aplicaţiilor orientate pe obiecte. Construcţiile limbajului sînt surse de inspirație valoroase pentru arhitectura mai ambițioasă a unui mediu de programare orientat pe obiecte.

În concluzie, lucrarea poate fi considerată de referință în domeniul limbajelor de baze de date orientate pe obiecte. […]

Econ. Virgil I. Duţescu 
Institute for Research in Informatics
Inteldata Laboratory

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Virgil I. Duţescu, Review of Object-Oriented Data Base Programming, by Suad Alagic (Springer Publ. House, New York, 1989, p. 320), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 77-78, 1992.