New Scheduling Strategies in CIM Systems

Econ. Mihaela Popescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Articolul prezintă o sinteză a celor mai recente abordări ale problemei programării operaţiilor în sistemele productive cu fabricaţie integrată. Este vorba de metoda programării dinamice în două tratări diferite (Svetska şi Kusiak), de metoda relaxării resurselor utilizând multiplicatorii Lagrange, de metoda regenerării automate a şirurilor de lucrări şi de o metodă integratoare ce reuneşte avantajele utilizării euristicilor cu cele ale programării liniare concomitent cu utilizarea unor elemente de sistem expert.

Keywords: JIT (Just-in-Time), programare dinamică, relaxare Lagrange, reguli de dispecerizare euristică.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela Popescu, New Scheduling Strategies in CIM Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 57-60, 1993.