New Legislative Initiatives on Protecting Personal Data When Collected and Processed for Statistical Purposes

math. Rodica Brînda
math. Rodica Hrin
Institute for Research in Informatics

Art. 1     Termenii de bază, utilizaţi în prezenta recomandare, au semnificaţia definită în continuare:
a) Comunicarea    – actul prin care se fac accesibile terţilor datele cu caracter personal, oricare ar fi mijloacele sau suporturile utilizate;
b) Colectarea    – activitatea de obţinere de date, referitoare la persoana în cauză;
c) Data   – orice informaţie înregistrată sub o formă care să permită prelucrarea ei automatizată sau manuală;
d) Dată    – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă (persoana în cauză). O persoană fizică nu este considerată ca “identificabilă” dacă această identificare necesită un timp îndelungat şi activităţi nerezonabile. Când o persoană fizică nu este identificabilă, datele sunt numite anonime;
e) Dată de identificare    – dată cu caracter personal, care permite identificarea directă a persoanei în cauză și care sunt necesare colectării,
controlului şi asocierii datelor, dar care nu sunt utilizate ulterior pentru stabilirea rezultatelor statistice;
f) Dată sensibilă    – dată cu caracter personal, care dezvăluie originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri, datele cu caracter personal relative la sănătate, la viaţa sexuală sau privind condamnările penale, ca şi alte date definite ca sensibile prin legislaţia în vigoare;
g) Destinatarul   – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau orice alt organism căruia i se comunică datele, fie că este vorba sau nu de un terţ; autorităţile care primesc date, în cadrul unei acţiuni private de anchetă, nu sunt considerate destinatari;
[…]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Rodica Brînda, Rodica Hrin, New Legislative Initiatives on Protecting Personal Data When Collected and Processed for Statistical Purposes, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 69-74, 1998.