New Legislation on Individual Protection Against Personal Data Processing

math. Rodica Brînda
math. Rodica Hrin 

Institute for Research in Informatics

Art. 1  Termenii de bază, utilizați în prezenta reglementare au semnificația definită în continuare:

a) autoritatea de control est o autoritate publică independentă sau orice altă instanţă independentă, desemnată prin cadrul legislativ;
b) culegerea este o activitate de obținere de date referitoare la persoana în cauză;
c) consimțământul persoanei în cauză este orice manifestare de voinţă liberă, specifică şi de informare, prin care persoana în cauză acceptă cu datele cu caracter personal care o privesc să facă obiectul unei prelucrări;
d) comunicarea este modalitatea de accesibilitate a terţilor la date cu caracter personal, oricare ar fi mijloacele sau suporturile utilizate;
e) datele sunt orice informaţie înregistrată sub o formă care să permită prelucrarea lor automatizată sau manuală;
f) datele cu caracter personal sunt orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă: o persoană este considerată identificabilă dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referirea la un cod de identificare, la unul sau mai multe elemente specifice proprii identităţii sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale;
g) datele de identificare sunt numele, prenumele şi adresa persoanei în cauză, precum şi codurile de identificare atribuite oficial şi utilizate în serviciile publice;
h) datele sensibile sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri, precum şi datele cu caracter personal relative la sănătate, la viaţa sexuală sau condamnări penale;
[…]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Rodica Brînda, Rodica Hrin, New Legislation on Individual Protection Against Personal Data Processing, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(4), pp. 66-69, 1997.