Negation in Data Base-Oriented Interpretation of Logical Programs

Eng. Sabin Chiricescu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Se prezintă o etapă în proiectarea unei baze de date deductive și anume introducerea negaţiei. În prima parte, facem o scurtă prezentare a negaţiei în PROLOG, urmată de prezentarea negaţiei în DATALOG. Aici, unde negația apare în corpul regulilor, se prezintă o clasă de programe, programele stratificate, pentru care există un model unic. În a doua parte se prezintă o discuție despre influenţa negaţiei din capul regulilor: efectele laterale de actualizare a bazei de date și împărţirea regulilor în clase de cunoștințe ce își moștenesc, anulează proprietăţi – o îmbinare a programelor logice cu programarea orientată obiect.

Keywords: PROLOG, DATALOG, negaţie, model.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Sabin Chiricescu, Negation in Data Base-Oriented Interpretation of Logical ProgramsRomanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 21-28, 1992.