Multi-resolution Modelling of Ground Surfaces

Eng. Felicia Ionescu, PhD
Politehnica University of Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă modelarea multi-rezoluție a formelor de teren, pentru reprezentarea realistă şi eficientă a suprafeței terenului în bazele de date grafice destinate aplicațiilor de realitate virtuală şi simulare. Reconstruirea suprafeței terenului prin aproximare este realizată printr-un algoritm de selecție a punctelor astfel încât să se obțină cel mai redus volum de date în anumite condiţii impuse. Condiţiile de aproximare se impun astfel încât să se asigure atât limitarea deviației la o eroare de toleranță dată, cât și coerenţa regiunilor de teren adiacente, reprezentate cu rezoluții diferite.

Keywords: modelarea multi-rezoluție, baze de date geografice, realitate virtuală, simulare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Felicia Ionescu, Multi-resolution Modelling of Ground Surfaces, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 45-52, 1998.