Morphological Module Description Language

Eng. Cristian Dumitrescu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: În lucrare se descrie sistemul MORPHO-2, sistem proiectat în scopul gestiunii lexicoanelor monolingve şi a manipulării on-line a proceselor lexicale. Se asigură independenţa între limbaje (cu caracter preponderent flexionar) prelucrate şi mediu work-bench, de dezvoltare a dicționarului.

Keywords: SGBD, work-bench, monolingual dictionary.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Cristian Dumitrescu, Morphological Module Description Language, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 10(4), pp. 45-52, 2000.