Modernization of Romania and Information Technology

Vasile Baltac, PhD, Associate Profesor

  1. Tehnologia informaţiei şi societatea

1.1 Noile dimensiuni ale impactului tehnologiei informaţiei

Tehnologia informaţiei şi electronica reprezintă de câteva decenii noua provocare a economiei mondiale. Există suficiente argumente pentru a constata că are loc transformarea producţiei de produse ale tehnologiei informaţiei dintr-o producţie de bunuri de capital, necesare în activităţi economice într-o producţie cu pondere în creștere a unor bunuri de larg consum, destinate populaţiei.

Prin impactul profund asupra societăţii fenomenul este unanim apreciat ca o trăsătură a noii revoluţii industriale, cea de a doua din istoria omenirii.

În primii ani ai acestei revoluții industriale s-a produs o apropiere și ulterior o suprapunere a tehnologiei informaţiei cu telecomunicaţiile, născându-se ceea ce s-a numit un timp telematica. Apoi cu automatizările și robotica industrială. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Vasile Baltac, Modernization of Romania and Information Technology, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 27-34, 1995.