Modelling High Complexity Systems

eng. Florin Stănciulescu, PhD
Technical Publishing House, Bucharest, 2003, 367 p., ISBN 973-31-2155-X

Obiectul lucrării este fundamentarea teoretică a modelării matematico-euristice, sinteză a modurilor de abordare cantitativă şi calitativă a sistemelor de mare complexitate, domeniu în care există importante preocupări şi realizări semnificative pe plan mondial, dar unde soluţiile sunt, încă, departe de a fi complet standardizate şi sunt deschise perfecționărilor atât teoretice, cât şi practice.

Necesitatea aprofundării cercetărilor în acest domeniu este determinată, pe de o parte, de cerințele obiective de creştere a calităţii şi performanţelor soluțiilor pentru sistemele de mare complexitate, iar pe de altă parte, de cerinţele de a elabora aplicaţii robuste, asigurând reducerea costurilor şi duratelor activităţilor de proiectare și de realizare a acestor tipuri de sisteme, autorul lucrării fiind direct implicat şi confruntat o lungă perioadă din activitatea sa, cu aspecte concrete din domeniu (dintre care putem cita sisteme industriale, sisteme energetice, sisteme de comunicaţii, sisteme economice şi sociale, sisteme ecologice).

Capitolul introductiv al cărţii defineşte și delimitează obiectivul urmărit în lucrare, prezentând principiile de abordare a sistemelor de mare complexitate.

În Capitolul 2, “Structură şi incertitudine”, sunt prezentate în mod sintetic problemele legate de configuraţia şi arhitectura sistemelor de mare complexitate. Sunt menționate problemele legate de dimensiunea, complexitatea, neliniaritatea, incertitudinea acestor sisteme.

În vederea abordării acestor probleme, în demersul său ştiinţific, autorul a studiat principiile, conceptele de  bază, metodele şi tehnicile specifice domeniului. Pe bună dreptate, autorul insistă, în acest capitol, în special pe clasificarea sistemelor studiate, pe elementele de performanță specifice clasei de sisteme studiate, precum şi pe metodele proprii teoriei matematico-euristice,

În cadrul Capitolului 3, autorul propune un mod de elaborare a principiului de incertitudine în sistemele de mare complexitate, pornind de la definirea incertitudinii, continuând cu formalizarea matematică a principiului şi prezentând două aplicații.

[…]

Eng. Florin Hartescu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Hartescu, Review of Modelarea sistemelor de mare complexitate (Modelling High Complexity Systems), by Florin Stănciulescu (Technical Publishing House, Bucharest, 2003, 367 p., ISBN 973-31-2155-X), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 51-52, 2003.