Model for the organization of digital content related to the woodcarving tradition in Romania

Florescu Gabriela
gflores@ici.ro

Florescu Valentin 

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă un model de organizare a informațiilor digitale pentru domeniul lemnului utilizat în mod tradițional în România, ca material de construcție pentru case, biserici, bunuri comunitare, mijloace de transport, obiecte de uz gospodăresc, instrumente muzicale, obiecte de cult. Elementele sistemului tehnic – cultural – istoric numit ,,Civilizația lemnului în România”, prin complexitate și interconectări a implicat o abordare științifică a modului de abordare și structurare a lor ținând cont de tematica tehnică, de tipul sursei, de context geografic, de datarea istorică. Această complexitate a determinat construirea unui model științific al conținutului digital aferent.

Keywords: conținut digital, model de date, surse multimedia, enciclopedie, tradiția lemnului, România.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florescu Gabriela, Florescu Valentin, Model for the organization of digital content related to the woodcarving tradition in Romania, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 73-78, 2006.