Microsystems – A New Step to Technological Integration

Dan Dascălu *), Member of the Academy

“Politehnica” University of Bucharest

  1. Introduction

Societatea informaţională globală se va baza pe o infrastructură informatică.

Pentru procesarea, stocarea şi transmisia informaţiei se foloseşte tehnica electronică şi optoelectronică (la care se mai adaugă stocarea pe suport magnetic).

Tehnologia dominantă în electronică este cea microelectronică. Componenta microelectronică este un circuit integrat complex (poate avea milioane de tranzistoare) realizat în siliciu cu o tehnologie extrem de fină (detalii de ordinul zecimilor de micrometru). Circuitul integrat a apărut în 1959, iar microprocesorul în 1971.

Complexitatea circuitelor s-a mărit continuu, permiţând o creştere a funcţionalităţii acestora. În prezent o componentă microelectronică poate integra într-un “cip” semiconductor un subsistem sau chiar un sistem electronic. Procesorul MicroSparc (Sun Microsystems Computer Corporation Inc.) conţine într-o componentă, integrate monolitic (în aceeaşi bucată de semiconductor, siliciu monocristalin) procesorul propriu-zis, elemente de memorie şi interfeţe. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dan Dascălu, Microsystems – A New Step to Technological Integration, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 39-56, 1995.

________________________________________________

* President of the Department of Information Science and Technology, Professor at “Politehnica” University of Bucharest, Director of the Institute of Microtechnology