Microsoft Windows 3.0, 3.1 and Beyond

Jerry Cashin

Computer Technology Research Corp.,
Charleston, S. Carolina, U.S.A, 1992, 162 p.

Microsoft Windows este cel mai bine vîndut produs software pe PC din istorie.

În aprilie 1984 Windows a fost promovat ca o extensie a sistemului MS-DOS. Acum MS Windows este pentru utilizatorii DOS mai mult decît o simplă extensie, cuprinzînd: scheme îmbunătăţite de gestiune a memoriei, suport pentru reţea şi bineînțeles o interfaţă grafică cu utilizatorul (GUI) mult apreciată.

Raportul “Microsoft Windows 3.0, 3.1 and Beyond” elaborat de firma Computer Technology Research Corp. oferă cu acuratețe informaţii cât se poate de recente în ceea ce privește tehnologia reprezentată de MS Windows.

Primul capitol (“Executive Summary”) este dedicat managerilor şi începe cu istoria firmei Microsoit şi a produsului MS Windows, sfîrşind cu consideraţii asupra configuraţiilor posibile și a costurilor. […]

math. Radoslovescu Ion
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Radoslovescu Ion, Review of Microsoft Windows 3.0, 3.1 and Beyond, by Jerry Cashin (Computer Technology Research Corp., Charleston, S. Carolina, U.S.A, 1992, 162 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 91, 1993.