Microprocessors in process control

John Bohrer

Elsevier Applied Science Publishers Ltd.
London, 1991, 398 p.

Această carte a fost publicată de către Elsevier Science. Autorul, John Bohrer, colaborează cu Departamentul de Inginerie Mecanică, Universitatea Brunel din Uxbridge, Marea Britanie.

Lucrarea îşi propune să asigure inginerilor de control o introducere în domeniul controlului de proces condus prin microprocesoare la un nivel adecvat înţelegerii tehnologiilor implicate.

O astfel de carte este foarte necesară inginerilor de control şi există o serie de argumente valabile în acest sens.

În primul rînd, microprocesorul oferă scopul implementării multor strategii de control care, deși au fost teoretic posibile mulţi ani la rînd, nu au fost practic implementabile pînă în prezent.

În al doilea rind, inginerul de control trebuie să înţeleagă mai bine echipamentul decît a fost necesar în cazul sistemelor analoge atunci cînd avantajele microprocesorului sînt exploatate în totalitate. […]

eng. Pierre Rădulescu
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Pierre Rădulescu, Review of Microprocessors in process control, by John Bohrer (Elsevier Applied Science Publishers Ltd., London, 1991, 398 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 102-103, 1993.