Mechanism for Communication through Pipe-Line

Nicolae Robu

Technical University of Timişoara

Abstract: Lucrarea prezintă soluțiile adoptate în implementarea unui mecanism de comunicare prin conductă, în cadrul executivului de timp real RTC86, conceput şi realizat de autor, sub sistemul de operare MS-DOS, ca extensie a mediului de programare TURBO C.
Se evocă noţiunea de conductă, iar apoi se arată modul de implementare a conductelor propriu-zise, în executivul RTC86.
Se pun în evidenţă funcţiile mecanismului de comunicare prin conductă, înglobat în executivul RTC86, şi principiile care au stat la baza implementării lor. Textul C al acestor funcţii este, şi el, redat.

Keywords: comunicare, proces, producător, consumator, conductă, blocare, deblocare, “time-out”.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Robu, Mechanism for Communication through Pipe-Line, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 76-80, 1995.