Logical Evaluation of Requests in the framework of Relational Systems

Math. Mircea Râureanu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Lucrarea prezintă arhitectura și funcţiile unui sistem deductiv de evaluare a cererilor relaţionale. În prima secţiune, sînt propuse soluţii de surmontare a incompletitudinii algebrei relaţionale în raport cu cererile recursive. Soluţia teoretică a acestei probleme constă în introducerea conceptului de Bază de Date Logică (Deductivă). În continuare, sînt definite noţiunile de finitudine a răspunsului la o cerere, calculabilitatea efectivă a unei cereri, etc. De asemenea, sînt specificate caracteristicile esenţiale ale strategiilor de evaluare în contextul Bazelor de Date Deductive. În partea a doua, este prezentat sistemul PYTHIA, care este o încercare de cuplare slabă a unui mecanism referenţial cu DMSB ORACLE. Limbajul obiect al sistemului este DATALOG. Sistemul este compus din trei subsisteme pentru construirea bazei de cunoștințe, achiziția de metode de evaluare şi evaluarea cererilor. Baza de cunoștințe este structurată în clustere reprezentate printr-o structură specială de graf numită graf de prelucrare. Pentru evaluare se aplică o strategie ascendentă: evaluare semi-naivă.

Keywords: clauze Horn, algebra relaţională, baze de date deductive, cereri recursive, programare logică, evaluare seminaivă.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mircea Râureanu, Logical Evaluation of Requests in the framework of Relational Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 7-14, 1992.