Legislation on Informatization: What’s New About It

Eng. Anca Herman

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Înfiinţarea în 1962 a Centrului de Calcul al Universităţii din iniţiativa şi sub îndrumarea nemijlocită a profesorului Grigore Moisil a reprezentat momentul de cotitură ce a precedat procesul de pătrundere a informaticii în ţara noastră, proces ce a cunoscut o amploare mai mare în special la sfîrşitul anilor `60, începutul ’70 prin dotarea Centrului de Calcul al Universităţii cu calculatorul IBM 360 şi apoi trecerea la dezvoltarea unei industrii proprii de tehnică de calcul. În toată această perioadă nu s-a avut însă în vedere rezolvarea aspectelor legislative ce trebuie să asigure cadrul juridic solid, necesar informatizării societăţii, atît pe plan naţional, cît şi în cadrul relaţiilor internaţionale. Evenimentele din dec. ’89 au reprezentat şi sub acest aspect momentul prielnic necesar dezvoltării unei baze legislative în domeniu în concordanță cu tendințele mondiale și au permis României să reia tradiţia democratică din perioada antebelică. […]

View full text

CITE THIS TEXT AS:
Anca Herman, Legislation on Informatization: What’s New About It, (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 83-86, 1993.