Law Project Concerning the Use of the Electronic Document in Administration, Civil, Business and Legal Relations

math. Rodica Brânda, math. Rodica Hrin, jurist Mircea Voicana, math. jurist Ioan Costescu
Institute for Research in Informatics

Art. 1 . În relaţiile sociale cu caracter administrativ, civil, comercial şi juridic, actele şi documentele care reprezintă rezultate ale utilizării tehnologiei informaţiei prin prelucrarea electronică a datelor (denumite pe scurt documente – informatice/documente – electronice) au aceeaşi valoare cu cele similare realizate prin tehnicile tradiţionale, ca înscrisuri sau documente-hârtie.

Art. 2.  Acte sau documente – informatice/documente – electronice sunt acele acte sau documente care sunt elaborate:

  • direct prin recurgerea la mijloace informatice;
  • iniţial ca documente – hârtie şi transpuse ulterior pe suport magnetic, prin mijloace electronice.

Art. 3. Sunt asimilate în calitate de acte sau documente – informatice/documente – electronice:

  •  textele care, indiferent de forma lor de realizare (pe hârtie sau pe suport informatic) trebuie să îndeplinească cerințele de fond şi formă care le conferă caracterul de “act” sau de “document”.
  • rezultatul votului electronic decizional, realizat de către o colectivitate de persoane folosind echipamente adecvate.

Art. 4. Actele sau documentele – informatice/documentele – electronice reprezintă elemente componente ale bazelor şi/sau băncilor de date informatice.
[…]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Rodica Brânda, Rodica Hrin, Mircea Voicana, Ioan Costescu, Law Project Concerning the Use of the Electronic Document in Administration, Civil, Business and Legal Relations, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 45-46, 1997.