LATEX – A Software Product for Producing Documents

Sima Vasile 

1. Overview

Sistemul de elaborare a documentelor LATEX, proiectat de L. Lamport [1], este o versiune specială a programului TEX, elaborat de D. Knuth [2]. TEX este un program sofisticat pentru obţinerea efectelor tipografice de înaltă calitate, în special pentru texte matematice. LATEX adaugă la TEX o colecţie de comenzi care simplifică editarea, lăsînd utilizatorul să se concentreze asupra structurii şi conţinutului textului, iar nu asupra comenzilor de “punere în pagină”. LATEX reprezintă un compromis între funcţionalitate şi uşurinţa de utilizare. Deşi comod de exploatat, sistemul permite să se realizeze toate funcţiile din TEX.
Termenul de “document” are aici o accepţiune foarte generală, incluzînd orice lucrare publicată, rapoarte tehnice, documentaţii, scrisori oficiale etc. Utilizarea sistemului LATEX simplifică munca elaboratorilor sau editorilor unor astfel de lucrări, asigurînd totodată o calitate deosebită. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Sima Vasile, LATEX – A Software Product for Producing DocumentsRomanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 87-92, 1992.