Large Scale Systems Description Based on Continuous Models

Eng. Bălan Theodor

Institute for Research in Informatics

Abstract: Metodele moderne de realizare a sistemelor de comandă au la bază utilizarea unor modele discrete, implicînd şi includerea calculatoarelor numerice în probleme de identificare, simulare și control.
Lucrarea își propune să prezinte suportul teoretic al trecerii de la modelele continue la modelele discrete şi invers, cît şi evaluarea performanţelor acestor schimburi de reprezentare.
Lucrarea prezintă implementarea algoritmilor studiaţi, cît și rezultatele simulărilor pe modele continue şi discrete, liniare şi deterministe.

Keywords: modele continue-discrete, conversii, simularea sistemelor, analiza răspunsurilor, sistem de programe.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Bălan Theodor, Large Scale Systems Description Based on Continuous Models, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 25-34, 1992.