Language Technology as Background for the Global Information Society

Eng. Dan Tufiş, PhD

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

1. Introduction

Pe măsură ce progresele în telecomunicaţii şi calculatoare reduc distanțele, principalul factor inhibant în comunicaţie, tehnologia informaţiei transformă societatea într-un “sat global”.

Progresele de necontestat, obținute în viteza de prelucrare şi în capacitatea de memorare a calculatoarelor, în tehnologiile bazelor de date, multimedia, a interfeţelor prietenoase, în domeniul interconectării şi a teleserviciilor ş.a., au creat premisele unei infrastructuri solide pentru realizarca unor avansuri tehnologice semnificative în prelucrarea limbajului şi, implicit, a comunicaţiilor.

Atât timp cât o singură limbă este utilizată de toți participanţii, comunicaţia este asigurată.

Totuşi, acest “sat global” este încă puternic fragmentat datorită barierelor de comunicaţie şi de înţelegere introduse de varietatea limbilor naturale: peste 5100 de limbi naturale, vorbite în întreaga lume. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dan Tufiş, Language Technology as Background for the Global Information Society, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 86-98, 1995.