Land use Management Systems

Math. A. Ioniţă

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Această lucrare şi-a propus să evidenţieze principalele probleme teoretico-metodologice, care apar in identificarea şi clasificarea sistemelor spaţiului amenajat. Generarea unui Geographical Information System (GIS) îşi are originea în clasificarea şi delimitarea strictă a abordărilor fundamentale teoretico-metodologice, soluţie care va influența decisiv structura datelor, dimensiunea bazei de date şi, în final, elasticitatea, precum şi caracteristicile operative ale sistemului care nu poate fi văzut până nu se generează un Geographical Information System (GIS).

Keywords: sistem, sistem social, sistem sociospaţial, spațiu amenajat, Geographical Information System (GIS).

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Aurel Mihalache, Land use Management Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(3), pp. 5-20, 1993.