Knowledge-based System for Software Reversed Engineering

Eng. Ştefan Trăușan-Matu, PhD

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă un sistem bazat pe cunoștințe, care poate analiza lexical, sintactic şi semantic şi apoi, pe baza unei baze de cunoștințe de programare, poate abstractiza un program FORTRAN. Abstractizarea este efectuată cu un analizor de gramatici programate de grafuri și are drept scop o înţelegere a funcţionalităţii programului analizat. Descrierea de nivel înalt obţinută în urma abstractizării, poate fi utilizată atît pentru validarea programului analizat, cât şi pentru rescrierea programului în alte limbaje cum ar fi C. Prelucrările bazate pe cunoștințe sunt facilitate de utilizarea mediului de programare orientată spre obiecte XRL, dezvoltat în Common Lisp.

Keywords: Ingineria programării, ingineria inversă a programelor, sisteme bazate pe cunoștințe, reutilizarea programelor, înțelegerea programelor.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ştefan Trăușan-Matu, Knowledge-based System for Software Reversed Engineering, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(1), pp. 21-36. 1994.