Introduction to Partial Differential Equations with Matlab

Jeffrey M. Cooper

Birkhäuser Verlag, AG, Basel, Berlin, 1998, 560 p.

Domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale este, în egală măsură, important pentru matematică, dar şi pentru informatică, dat fiind faptul că acestea intervin în rezolvarea sistemelor distribuite, întâlnite în natură (ecologie, hidrologie, termodinamică, dar şi în sistemele construite de om). Teoria ecuaţiilor cu derivate parțiale are un miez care se păstrează neschimbat de mai mulţi ani, dar este, în același timp, în expansiune şi evoluţie. Miezul de care aminteam consistă din metode de rezolvare a ecuaţiilor cu derivate parţiale, care interesează şi informatica, fapt confirmat şi de titlul cărţii în care este vorba şi de rezolvarea acestor ecuaţii cu ajutorul produsului-program de simulare MATLAB.

Înainte de apariţia calculatorului electronic, rezolvarea ecuaţiilor cu derivate parţiale a constituit un serios obstacol. Astăzi, o dată cu apariţia calculatorului personal și mai ales a calculatorului paralel, multiprocesor, ca şi a unui software puternic, problema se poate rezolva.

Lucrarea prezintă, pe lângă subiecte clasice, legate de ecuaţiile cu derivate parţiale, şi o serie de subiecte “tari”, cum ar fi probleme legate de rezolvarea ecuațiilor neliniare și probleme numerice, care apar în rezolvarea acestora. O scurtă trecere în revistă a materialului expus este relevantă.

[…]

Florin Stănciulescu, PhD
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Recenzie a lucrării Introduction to Partial Differential Equations with Matlab, by Jeffrey M. Cooper (Birkhäuser Verlag, AG, Basel, Berlin, 1998, 560 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 76, 1998.