Introduction to MATLAB language (II)

Eng. Ioan Tăbuş
Polytechnic Institute of Bucharest

2. Descrierea elementelor de bază ale limbajului

În cele ce urmează, vor fi introduse, într-o modalitate sistematică, noţiunile care constituie nucleul operaţional matematic al limbajului MATLAB. […]

2.1 Instrucțiuni și variabile

MATLAB este un limbaj bazat pe expresii. Instrucţiunile sînt de cele mai multe ori de forma unor simple atribuiri.

variabila = expresie (1)

sau numai

expresie (2)

fiind interpretate, prin evaluarea expresiei (şi eventual tipărirea rezultatului, dacă expresia nu este urmată de caracterul ; care anulează tipărirea) imediat ce instrucţiunea a fost introdusă de operator, atribuindu-se valoarea rezultatului variabilei specificate în stînga semnului = al instrucţiunii (pentru forma (2), lipsind numele unei variabile, rezultatul este atribuit variabilei ans (răspuns = answer)).
Alte tipuri de instrucţiuni, cum ar fi cele de control, vor fi descrise în altă secţiune. Instrucţiunea poate fi scrisă pe o singură linie terminată cu CR sau ; și CR.
În cazul instrucţiunilor lungi sau care este de preferat să fie scrise într-o formă grafică mai sugestivă, instrucțiunea poate continua pe mai multe linii, marcarea continuării liniei curente fiind semnalizată de către operator prin două sau mai multe puncte.
Expresiile sînt formate din nume de variabile, funcţii, operatori şi caractere speciale.

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Ioan Tăbuş, Introduction to MATLAB language (II), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 61-62, 1991.