Interconnectability – A Paradigm of Global Informatization

Prof. dr., Eng. Nicolae Țăpuş

“Politehnica” University of Bucharest

1.  Interconectivitatea – necesitate a informatizării

Interconectivitatea la nivelul global este asigurată prin infrastructura de comunicaţii şi sistemul de programe care gestionează schimbul de informaţii. Toate ţările dezvoltate au un program pentru promovarea societății informaţionale.

Acad. Mihai Dragănescu, în una din lucrările sale, preciza că sistemul informatic naţional şi implicit cel global trebuie să fie considerat ca un sistem sociotehnic întrucât el se inserează în structurile societăţii.

Orice societate are un sistem informaţional, care treptat va fi înlocuit de un sistem computerizat care va elimina toate paralelismele în culegerea şi în transmisia datelor. Fiecare nivel din infrastructura societății trebuie să dispună de informaţia necesară, deci nici exces, dar nici lipsă de informaţie.

În toate ţările dezvoltate există proiecte de informatizarea societăţii, care se referă la:

  • banca de date administrative
  • computerizarea funcţionării administraţiei publice
  • sisteme informatice medicale
  • educaţie directă și la distanță, bazată pe sisteme multimedia şi pe realitate virtuală
  • integrarea în rețele informatice globale
  • extinderea terminalelor informatice la domiciliu. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Țăpuş, Interconnectability – A Paradigm of Global Informatization, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 73-82, 1995.