Intelligent Programmes for Learning Assistance

Eng. Ștefan Trăuşan-Matu

“Politehnica” University of Bucharest

The Centre for Advanced Research in Machine Learning,
Natural Language Processing and Conceptual
Modeling of the Romanian Academy

Abstract: Lucrarea propune câteva idei de plecare în construirea unor sisteme inteligente pentru asistarea cu calculatorul a proceselor de instruire. Aceste idei sunt rezultatul atât al unui studiu asupra teoriilor învățării din perspectivă filosofică, psihologică şi a inteligenţei arțificiale, cât şi al analizei evoluţiei sistemelor informatizate de asistare a învăţării.

Keywords: învăţare, inteligenţă artificială, sisteme bazate pe cunoştinţe, sisteme de asistare cu calculatorul a proceselor de învățământ.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ștefan Trăuşan-Matu, Intelligent Programmes for Learning Assistance, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 7-16, 1995.