Intelligent Databases

Parsaye K. – Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, John Wiley & Sons, New York, 1989.

Cartea prezintă tehnologia bazelor de date inteligente care au un impact considerabil asupra modalităţilor de gîndire şi lucru ale utilizatorilor. Bazele de date inteligente extind facilităţile oferite de sistemele de baze de date conversaţionale prin oferirea de noi metode de memorare și regăsire a informaţiei. Informaţia, privită pînă acum sub formă pasivă, capătă un caracter dinamic, fiind creată în funcţie de interesele curente ale utilizatorului.

În scrierea cărții s-a avut în vedere combinarea caracteristicilor bazelor de date cu o varietate de instrumente care să le facă mai inteligente. În acest fel, s-a creat modelul bazelor de date inteligente, care integrează următoarele cinci tehnologii:
– baze de date;
– programarea orientată pe obiecte;
– sisteme expert;
– hipermedia;
– gestiunea textelor. […]

Eng. Șerban Voinea 
Institute for Research in Informatics
Inteldata Laboratory

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Șerban Voinea, Intelligent Databases, review of Intelligent Databases. Object-Oriented Deductive Hypermedia Technologies, by Parsaye K. (John Wiley & Sons, New York, 1989), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 78, 1992.