Institute for Informatics and Applied Mathematics in Grenoble

Prezentarea a fost întocmită pe baza materialelor primite prin serviciul de documentare al Institutului IMAG, precum și a informaţiilor publicate în buletinele INRIA, în special în nr. 134/1991.

1. Overview

Grenoble reprezintă un important centru de cercetare al informaticii din Franţa: 1.000 cercetători și cadre universitare care pregătesc 2.000 studenţi şi doctoranzi, 4.500 angajaţi în industria de programe şi de servicii informatice (300 întreprinderi, 2500 persoane în unitățile producătoare de echipamente, între care HP, Bull, Thomson, Merhin-Gerin). În 1989 a fost inaugurat aici centrul european de cercetare al Open Software Foundation (OSF), iar în 1990 – primul centru de cercetare din afara SUA al societăţii SUN, precum și direcția mondială pentru calculatoare personale a firmei HP.
Activitatea de cercetare universitară în domeniul informaticii şi matematicii aplicate este concentrată, în principal, în Institutul IMAG, care reprezintă un grup comun de cercetare al CNRS, al Institutului Naţional Politehnic (INPG) şi al Universităţii Joseph Fourier din Grenoble, al Şcolii Normale Superioare din Lyon.
Principalele misiuni ale institutului sînt:

– coordonarea activităţii de cercetare în domeniu, incluzînd şi domeniile aplicative conexe, inițierea şi promovarea unor proiecte cu caracter strategic pe plan naţional sau de interes internaţional;

– coordonarea formării profesionale pentru cercetare şi prin cercetare în informatică și matematică aplicată;

– administrarea unui centru comun de resurse pentru cercetare şi experimentare, ca unitate de servicii informatice în Grenoble: service echipamente și programe, servicii de proiectare asistată, circuite integrate, mediateca, administraţie și gestiune. Centrul este condus de directorul IMAG, Jean-Pierre Verjus. […]

Eng. Gabriel Neagu
Institute for Research in Informatics

View full text

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Institute for Informatics and Applied Mathematics in Grenoble, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 70-72, 1992.