Information Technology and Forest Economy

PhD stud., econ. math. Gabriela C. Florescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea face o prezentare a tehnologiilor informaţiei care duc la îmbunătăţirea planificării strategice, tactice și a organizării operaţionale şi controlului în domeniul administrării pădurilor.

Keywords: planificarea strategică, planificarea tactică, GIS, GPS, silvicultură.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriela C. Florescu, Information Technology and Forest Economy, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 51-54, 1995.