Information Technologies and Exploitation of the National Cultural Heritage

Eng. Florin G. Filip, PhD, Corresponding Member of the Romanian Academy
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Articolul îşi propune să treacă în revistă unele tendinţe şi evoluţii pe plan mondial de ultimă oră privind aplicaţiile noilor tehnologii informatice în domeniul cultural. De asemenea, se prezintă unele viziuni, căi de acţiune, dar şi probleme deschise şi limite tehnologice şi de altă natură privind sistemele informatice cu folosire rezidenţială pentru accesul la “conţinutul” instituţiilor culturale (biblioteci, muzee) în contextul evoluţiei României către o societate cultural intensivă bazată pe informaţie.

Keywords: 1) biblioteci electronizate, 2) “conţinut” informaţional, 3) economie globalizată, 4) muzee virtuale, 5) societate informaţională.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florin G. Filip, Information Technologies and Exploitation of the National Cultural Heritage, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(2), pp. 33-43, 1996.