Information Cloning

Ion Ivan
Paul Pocatilu
Marius Popa
Mihai Sacală
Bucharest Academy of Economic Sciences

Abstract: Se definește conceptul de clonare informațională pentru a stabili măsura în care diferite componente hardware și/sau software sunt reutilizate în alte sisteme de calcul și/sau sisteme de aplicații. Sunt prezentate diverse metode de identificare a clonelor în componentele informatice.

Keywords: clone informatice, componente informatice clonate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Ivan, Paul Pocatilu, Marius Popa, Mihai Sacală, Information Cloning, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(2), pp. 47-52, 2002.