IBM Compatible and APPLE Computers

Fără a încerca o pledoarie pentru Apple, cu toate că ar merita-o cu prisosinţă, avem ocazia să punem în paralel, şi nu pentru prima oară, două lumi diferite menite să slujească omul.
Calculatoarele compatibile IBM se bucură de o largă răspindire în domeniul tehnicii de calcul. Dotate cu microprocesoare INTEL din familia 80xx şi 80xxx, compatibile IBM s-au bucurat, atît în anii 80 cît şi în prezent, de aportul marilor firme de software Microsoft, Borland, Ashton Tate, Autodesk ş.a., care au dezvoltat aplicaţii pentru aceste modele. Utilizate în majoritatea domeniilor de activitate, popularitatea lor a cunoscut o sensibilă creştere prin apariţia unui pachet de programe al firmei Microsoft, numit Windows, care simulează un sistem de operare grafic. Adevăratele performanţe ale acestei aplicaţii se pot obţine, însă, pe catcutatoare cu procesor cu o putere de prelucrare mai mare sau cel puțin egală cu a unui INTEL 80386, adică 80386SX, 80386DX sau 80486 la viteze de lucru mai mari de 16MHz.
În 1976, doi studenţi din Cupertino, California, Steve Jobs şi Steve Wozniac, se hotăresc să construiască ceea ce numai cu 15 ani mai tîrziu va cuceri definitiv piața americană: Apple Computers. După teste şi pregătiri minuţioase, în 1984 se naşte primul computer Macintosh. Deosebindu-se net de celelalte companii producătoare de tehnică de calcul, Apple Computers aduce în faţa utilizatorilor miracolul prelungirii imaginaţiei lor în puternicul instrument de calcul pe care omul îl stăpîneşte în totalitate. […]

Alexandru Chirciu,
Romanian Computer Systems

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Alexandru Chirciu, IBM Compatible and APPLE Computers, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 71-73, 1992.