I/O Models-Based Change Detection in Dynamic Systems

Eng. Th. D. Popescu, PhD

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea are ca obiect prezentarea unor metode de detecție a schimbărilor în sistemele dinamice monovariabile, bazate pe utilizarea modelelor intrare-ieşire de tip ARX și ARMAX și pe diferite statistici de test, evaluate în domeniul timp și frecvenţă.

Keywords: detecția schimbărilor, identificare, estimare parametri, modele ARX şi ARM AX, verificarea ipotezelor statistice.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Th. D. Popescu, I/O Models-Based Change Detection in Dynamic Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 29-40, 1993.