Hypertext systems – notions and exemplifications

math. Ion Radoslovescu, eng. Andrei Cîrsteţ

Institute for Research in Informatics

Abstract: Lucrarea prezintă sistemele hipertext introducînd noțiunile și principiile specifice acestora.
Dezvoltarea sistemelor hipertext acoperă o mulțime de domenii importante de aplicabilitate, fiind favorizată de tehnologiile actuale: sisteme de procesare a datelor cu sunet, grafică și imagine, interfeţe evoluate om-calculator, programare orientată obiect, sisteme CASE.
Prin exemplificările succinte de sisteme hipertext existente, se încearcă să se ilustreze utilitatea acestor sisteme, precum și utilizarea lor ca sisteme de gestiune a datelor personale.
Lucrarea a fost realizată în principal prin adaptarea şi sinteza unor articole recente, referite în textul lucrării.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Radoslovescu, Andrei Cîrsteţ, Hypertext systems – notions and exemplifications, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 69-76, 1991.