Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part I: Definitions, Classification, Topics

Eng. Simona Iuliana Caramihai, PhD
Eng. Virginia Ecaterina Oltean, PhD
Politehnica University of Bucharest

Abstract: O clasă largă de procese fizice, tehnice, economice sau biologice se modelează prin interacţiunea dintre dinamici cu evenimente discrete și sisteme dinamice cu spațiul stărilor continuu. Acest tip de modele constituie o clasă de sisteme dinamice hibride, de mare actualitate, printre altele, în studiul sistemelor automate complexe. Obiectivul lucrării de faţă este prezentarea principalelor clase de sisteme hibride precum și a problematicii generale, specifice domeniului. Expunerea este însoțită de numeroase exemple intuitive originale sau alese din literatură.

Keywords: sistem cu evenimente discrete, sistem hibrid (SH), comutații, modelare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Simona Iuliana Caramihai, Virginia Ecaterina Oltean, Hybrid Open Systems – An Introductory Discussion. Part I: Definitions, Classification, Topics, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 5-12, 2000.