Hardware/Software Architectures for Wireless Communication Systems 

Senior Lect., Eng. Daniela Saru
PhD student, Eng. Ștefan Mocanu
Politehnica University of Bucharest
saru@aii.pub.ro, smocanu@rdslink.ro

Abstract: Dezvoltarea sistemelor de calcul mobile a determinat o extindere fără precedent a utilizării rețelelor de comunicație de tip wireless și, implicit. a componentelor hardware/software, dedicate operării în cadrul acestui domeniu. În acest context, atât activitatea de standardizare, cât și efortul de alegere a unei variante adecvate de implementare au devenit extrem de importante. Acest articol prezintă în sinteză cele mai importante standarde utilizate, în prezent, pentru arhitecturile destinate comunicațiilor wireless și oferă o analiză comparativă a celor mai importante caracteristici, cu exemple concrete de implementare.

Keywords: comunicații wireless, standardizare, IEEE 802.11, Bluetooth, WAP, HiperLan, OpenAir, HomeRF, SWAP.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Daniela Saru, Ștefan Mocanu, Hardware/Software Architectures for Wireless Communication Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(2), pp. 30-36, 2003.