Handwritten Character Recognition

Eng. Mihaela M. Oprea, PhD
Petroleum-Gas University of Ploiești

Abstract: Dezvoltarea unor interfețe inteligente, care să permită recunoașterea on-line sau off-line a caracterelor scrise de mână, reprezintă o direcție prioritară a inteligenței artificiale, în contextul apariției unor noi aplicații generate de tehnologia mobilă. Lucrarea prezintă principalele metode de recunoaștere, utilizate la ora actuală, pentru recunoașterea caracterelor scrise de mână și analizează câteva din sistemele existente care au fost raportate în literatura de specialitate.

Keywords: recunoașterea formelor, recunoașterea caracterelor scrise de mână

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mihaela M. Oprea, Handwritten Character Recognition, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 12(4), pp. 54-61, 2002.